Letní tábor na statku s koňmi a ostatními hospodářskými zvířaty

Vyjížďka - Dětský tábor na statku Drahonice Bedly - Dětský tábor na statku Drahonice Putim - Dětský tábor na statku Drahonice Večeře - Dětský tábor na statku Drahonice ZOO - Dětský tábor na statku Drahonice Valník - Dětský tábor na statku Drahonice

Pořádáme letní pobyty dětí na statku v hezkém prostředí jižních Čech. Statek Drahonice se nachází nedaleko měst Písek a Strakonice.
Během pobytu se děti seznámí se životem na statku, poznají zvířata, které zde chováme, a zjistí, co obnáší péče o tato zvířata.

Logo Tábor se zvířaty Drahonice

Základní informace

Zvirata na statku Drahonice Obrazek

Děti budou ubytované přímo na statku v bezprostředním kontaktu se zvířaty. Seznámí se životem na statku, poznají naživo nejen koně ale i řadu dalších zvířat běžně chovaných na farmách v ČR.
Děti si vyzkouší činnosti spojené s péčí o hospodářská zvířata a jejich chovem, jako je krmení a příprava potravy, čištění a další běžné činnosti na statku.

Pro děti jsou připraveny:

Kromě poznávání si děti užijí i obyčejné letní radosti, jako je koupání, sportování, opékání špekáčků u táboráku a různé hry.

V případě nepřízně počasí bude program zajištěn ve velkém společensko-sportovním sále, který je v objektu statku v prostorách bývalé schwarzenberské konírny.

Počet dětí v jednom turnusu je omezen na max. 24. Takto bude zajištěno, že se každému budeme moci dostatečně věnovat a každý si bude moci vyzkoušet činnosti související s provozem statku. Dohled a vedení mají na starosti vedoucí s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi s vedením dětských skupin.

Vyjížďky na koních

V průběhu našeho tábora s koňmi (máme koně se kterými děti mohou být v kontaktu celý den) je možné se objednat také na vyjížďku na koni. Informace v odkazu níže.

Obrazek Dětský tábor na statku Drahonice

Děti na táboře

Klikněte na fotografii pro zvětšení a procházení

Obrazek Dětský tábor na statku Drahonice

Táborový řád

Chod tábora

 • Veškerá ustanovení vedení tábora i rozhodnutí mého vedoucího jsou pro mě závazná a budu se jimi řídit. Uposlechnu pokynu kteréhokoli dospělého pracovníka tábora a farmy.
 • Dodržím režim dne i denní program a celého se ho zúčastním.
 • Bez vědomí a souhlasu svého vedoucího se nevzdálím ze skupiny, ani tábora
 • Bez povolení nevstoupím do soukromých obytných prostor farmy.
 • Koupat se mohu jen v přítomnosti svého vedoucího, dodržuji jeho pokyny.
 • Šetřím zařízení tábora i vypůjčený materiál. Poškodím-li něco, vždy to poctivě ohlásím.
 • Vím, že chod tábora vyžaduje, abych občas vykonal nějakou práci, kterou mi podle potřeb uloží vedoucí. Uloženou práci vykonávám pečlivě a rychle, vypůjčené nářadí po práci řádně očistím a vrátím na původní místo.
 • Každý úraz a onemocnění ihned ohlásím vedoucímu.

Jídlo

 • Po každém jídle si umyji v kuchyňce své jídelní potřeby
 • Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Pokud se mi nepodaří jídlo dojíst, vysypu je do označené nádoby na zbytky.
 • Pít budu pouze připravené nápoje, nebo určenou pitnou vodu.

Čistota

 • Zázemí tábora, okolí i vsebe budu udržovat v čistotě.
 • Odpadky odhazuji jen do určených pytlů nebo nádob, odpad je tříděn podle druhu a pytle patřičně označeny, vhazuji své odpadky tam, kam patří.
 • Dbám osobní hygieny.
 • Pečlivě budu dbát na pořádek a čistotu hygienických zařízení.

Chování

 • Všichni vedoucí jsou moji přátelé - zástupci rodičů na táboře, proto se budu řídit jejich příkladem. Potřebuji-li poradit, obrátím se na ně s důvěrou.
 • Svým chováním k dospělým a k ostatním táborníkům dokážu, že jsem dobrým členem táborového kolektivu.
 • Nemluvím sprostě.
 • Ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům nebo hádkám, budu dobrým kamarádem všem ostatním. V případě sporu se obrátím na svého vedoucího.
 • Kouření na táboře je zakázáno, porušení bude potrestáno zabavením kuřiva, oznámením prohřešku rodičům a možným vyloučením z tábora.
 • Za porušení táborového řádu mohu být potrestán - především prospěšnou prací navíc, u velmi závažných porušení i vyloučením z tábora.
Kresba slepic

Chování u zvířat

 • Ke zvířatům se nechovám hrubě, nedělám rychlé pohyby a nekřičím. Manipuluji s nimi co nejjemněji a nejslušněji to jde.
 • Upozorní-li mě vedoucí na nějaký nedostatek mého přístupu ke zvířeti, pokusím se jej co nejlépe napravit.
 • Se zvířetem jednám tak, abych mu nepůsobil bolest a abych se s ním nedostal do konfliktu.

Bezpečnost u koní

 • Kolem koní se pohybuji pomalu, neběhám a nekřičím.
 • Při jízdě na koni vždy používám přilbu.
 • Ke koni přistupuji zepředu a dbám na to, aby o mé přítomnosti věděl.
Obrazek Dětský tábor na statku Drahonice

Aktuální fotografie našich zvířat

Klikněte na fotografii pro zvětšení a procházení

Obrazek Dětský tábor na statku Drahonice

Přidejte se k nám na Facebooku

Community

Penzion Zámek Drahonice banner Borovice.cz